Dom Miłosierdzia: Droga Krzyżowa i Godzina Święta

W ubiegłym tygodniu w Domu Miłosierdzia w Koszalinie odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, której poszczególne stacje rozmieszczone są w budynku. Zapraszamy do wspólnego rozważania tajemnicy Męki Pańskiej w kolejne piątki Wielkiego Postu o godzinie 18:00.

W kaplicy Domu zainaugurowana została także Godzina Święta. W każdy czwartek między 23:00 a 24:00 wierni podczas adoracji w ciszy łączą się z Chrystusem cierpiącym w Ogrójcu.

Nabożeństwo to jest odpowiedzią na słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń,będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny”.

W Domu Miłosierdzia od 6 lutego trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Gorąco zachęcamy aby przychodzić do kaplicy (wejście od ul. Młyńskiej) żeby spotkać się z Jezusem Eucharystycznym.

DK mP