Ewangelizacja nadmorska 2012

Ewangelizacja nadmorska 2012

Szczęść Boże!

Chcemy serdecznie zaprosić wszystkich o dołączenie do naszej grupy ewangelizacyjnej w pomocy szerzenia Miłosierdzia Bożego, aby każdy mógł poznać Boga Żywego, który poprzez tą formę ewangelizacji najbardziej daje nam się doświadczyć- jako Ojciec, który troszczy się o nas.

Zaproszenie swoje kierujemy przede wszystkim od Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, który gorąco prosi o pomoc w ewangelizacji wybrzeża nadmorskiego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W Jego imieniu prosimy, abyście również dołączyli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Akcja odbywa się o żebraczym chlebie, idziemy nie mając ze sobą nic. Wyjście poprzedzone jest rekolekcjami.

Ewangelizacja organizowana jest po raz czwarty. Pan Bóg obdarza nas wielkimi łaskami. Ogromna modlitwa w kościołach i głoszone słowo na ulicach i plażach powodują powrót wielu serc do Pana. Prosimy, abyście przyłączyli się do nas w tym roku, w dniach od 15 do 30 lipca 2012. Prosimy również o wsparcie modlitewne.

Ks. Radosław Siwiński z grupą ewangelizacyjną