I FORUM CHARYZMATYCZNE

I FORUM CHARYZMATYCZNE

W dniach 3-4 listopada w Hali Gwardii w Koszalinie odbędzie się I FORUM CHARYZMATYCZNE organizowane prze Szkołę Nowej Ewangelizacji i oraz Odnowę w Duchu Świętym pod hasłem: „Abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.” Ga 3,14b
Szczegóły i zapisy na stronie www.kochaj.my.