Koszalin: Konferencja „Uczestnictwo w Eucharystii”

8.11 w WSD w Koszalinie odbędzie się konferencja naukowa:  „Uczestnictwo w Eucharystii”, której organizatorem jest Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego US. Zasadnicze zagadnienia, które będą poruszone to: prawo wiernego do Eucharystii, do kogo należy decyzja o Pierwszej Komunii św. i czasu jej przyjęcia przez dzieci, kto ma obowiązek przyjmowania Komunii św.?, zasady wymagane by przyjąć i udzielić Wiatyk, interkomunia jako coraz bardziej powszechny problem duszpasterski.

Program:

9:00 otwarcie konferencji i powitanie uczestników – ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak – prodziekan ds. nauki oraz kierownik katedry prawa kanonicznego WT

przemówienie gospodarza miejsca – ks. dr Wojciech Wójtowicz – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

9:20 Prawo wiernego do Eucharystii (kan. 912, 915-918 KPK) ks. dr Dariusz Mazurkiewicz (PWT – Wrocław; WSD – Gorzów Wlkp.)

9:50 Komunia Święta dzieci (kan. 913-914 KPK) ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak (WT – Szczecin; WSD – Koszalin)

10:20 Obowiązek przyjmowania Komunii Świętej przez wiernego (kan. 919-920 KPK) – ks. dr Jarosław Kodzia (WSD – Koszalin; Sąd Biskupi w Koszalinie)

10:50 dyskusja

11:20 przerwa

11:50 Przyjmowanie Komunii Świętej na sposób wiatyku (kan. 921-922 KPK) ks. mgr lic. Robert Kaszak (Kuria i Sąd Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

12:20 Przyjmowanie Komunii Świętej w swoim obrządku i „interkomunia” (kan. 923 i 844 KPK) – ks. dr Andrzej Maćkowski (WT – Szczecin)

12:50 dyskusja

13:20 podsumowanie i zamknięcie konferencji

mp2