Koszalin: Sympozjum „Miłosierdzie a sprawiedliwość”

19.11.2016 r. (sobota) w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbędzie się sympozjum zatytułowane „Miłosierdzie a sprawiedliwość”   

Program:

  • 8.30 – powitanie: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ks. dr Wojciech Wójtowicz – rektor WSD w Koszalinie
  • 8.40 – wykład 1: ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński): Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela
  • 9.00 – wykład 2: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, członek Papieskiej Komisji Biblijnej): Miłosierdzie Chrystusa – słowa i czyny 
  • 9.45 do 10.15 – przerwa na kawę
  • 10.15 – wykład 3: ks. prof. dr hab. Czyżewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Być miłosiernym jak Ojciec (Łk 6,36) w interpretacji patrystycznej
  • 11.00 – wykład 4: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2004-14 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej): Czym jest miłość? Odpowiedź Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jako synteza miłosierdzia i sprawiedliwości
  • 11.45 do 12.15 – dyskusja 
  • 12.15  wykład 5: ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (Uniwersytet Szczeciński): Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-politycznym sporze o sprawiedliwość
  • 12.40 – wykład 6: ks. dr Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński): Miłosierdzie w religiach niechrześcijańskich.