Skrzatusz: Diecezjalne Spotkanie Młodych

Program Diecezjalnego Spotkania Młodych w Skrzatuszu
14.09. 2019 r. (sobota)
13.30 Wniesienie Piety, powitanie przez bp. Edwarda Dajczaka
13.45 Koncert ewangelizacyjny – Diakonia Muzyczna „Tyle dobrego”
14.30 „Marzenie Boga” – Nabożeństwo Słowa z obłóczynami kleryków WSD
16.00 Przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwyw Sanktuarium
17.30 Gromadzenie się w namiocie (Diakonia Muzyczna)
18.00 „Godzina Miłosierdzia” – adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty
19.30 Uroczysta Eucharystia zakończona radosnym uwielbieniem i modlitwą wokół Sanktuarium.