Skrzatusz: „Wprowadzenie do Zasłuchania w Słowo”

W dniach 24-26.02.2017 r.  Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu odbędą się rekolekcje pt. „Wprowadzenie do Zasłuchania w Słowo”. Prowadzący – ks. Wacław Grądalski i Siostry Uczennice Krzyża, będą przybliżać uczestnikom temat lectio divina.

Zagłoszenia: s. Goretti 698 446 375,  email: dompielgrzyma42@gmail.com

Więcej: http://skrzatusz.intrux.pl/2017/02/14/zaproszenie-na-rekolekcje-ze-slowem-bozym/