WSD: Nowa apologia w służbie Nowej Ewangelizacji

16.05 w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Nowa apologia w służbie Nowej Ewangelizacji”. Rozpocznie się ona o godz. 9.30 w auli WSD.

Program konferencji:

9.30 Powitanie – ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD Koszalin

9.45 Czym jest nowa apologia – ks. dr Przemysław Artemiuk, WSD Łomża i UKSW Warszawa

10.30 Nowa apologia w służbie Nowej Ewangelizacji – kilka propozycji – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

11.15 Przerwa

12.45 Ateizm urojony – mgr lic. Sławomir Zatwardnicki, PWT Wrocław

12.15 Prawda objawiona w obliczu sekt i nowych ruchów religijnych – ks. dr Andrzej Wańka, WT USz

12.30 Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem Nowej Ewangelizacji – ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, prof. WT USz i WSD Koszalin

12.45 Pytania i dyskusja – moderacja ks. infułat dr Antoni Kloska

 WSD apologia