Akcje w Diecezji

Drodzy Bracia i Siostry,

Pragniemy Was gorąco zachęcić do wzięcia udziału w akcjach ewangelizacyjnych.  Ewangelizacje organizowane są w naszej diecezji już od kilku lat. Akcje przynoszą coraz większe owoce przemiany serc. Grupa ewangelizatorów składa się przede wszystkim z osób świeckich, dlatego poszukujemy ludzi zaangażowanych w Kościół, którzy zechcieliby się włączyć w to dzieło ewangelizacji. Rola świeckich w życiu Kościoła i ich czynne zaangażowanie są niezmiernie ważne. Już w Dekrecie o apostolstwie świeckich czytamy:

Nigdy bowiem nie może zabraknąć w Kościele apostolstwa świeckich, wypływającego z samego ich chrześcijańskiego powołania. Jak spontaniczna i owocna była tego rodzaju działalność w początkach Kościoła, pokazuje wyraźnie samo Pismo święte (por. Dz 11, 19-21; 18, 26; Rz 16, 1-16; Flp 4, 3).

Nasze czasy wymagają nie mniejszej gorliwości ludzi świeckich, co więcej, współczesna rzeczywistość domaga się w ogóle ich intensywniejszego i szerzej sięgającego apostolstwa.

O tę gorliwość Was prosimy wraz z naszym biskupem Edwardem Dajczakiem, któremu bardzo zależy na odnowie całej diecezji i błogosławi tym akcjom nowej ewangelizacji.