Historia

Ewangelizacja Nadmorska…

… zwana potocznie również ,,Żebrakiem” pierwszy raz odbyła się w 2009 roku. Brzegiem morza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej szło wtedy zaledwie 17 osób. Tę formę głoszenia Ewangelii odróżnia od innych to, że tutaj całkowicie zdajemy się na Ufność Jezusowi, głosimy Miłosierdzie Boże i pragniemy, aby każdy człowiek mógł poznać Boga Żywego. Ten rodzaj ewangelizacji najbardziej pozwala nam doświadczyć – Boga jako Ojca, który o nas się troszczy i nie pozwoli, by komukolwiek stała się krzywda.

Akcja odbywa się o „żebraczym chlebie”, to znaczy, że idziemy nie mając ze sobą żadnych pieniędzy, jedzenia, a także nie wiemy wcześniej gdzie będziemy nocować.  Wyjście na plażę poprzedzone jest 5 dniowymi rekolekcjami. Pan Bóg w tym czasie obdarza nas wielkimi łaskami i cudami. Jak już wcześniej zostało wspomniane pierwszy raz na plażę poszło nas 17 osób, ale za to rok później ekipa liczyła już 80 osób.

Zaproszenie swoje kierujemy przede wszystkim od Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, który gorąco prosi o pomoc w ewangelizacji wybrzeża nadmorskiego naszej diecezji. W Jego imieniu prosimy, abyście również się dołączyli się do nas.