Misje Święte – Ewangelizacja Wiosek

 

Jak wygląda akcja?

Osiem dni przed akcją cała ekipa rozpoczyna nowennę do Miłosierdzia Bożego w intencji parafii, do której pojedzie. Każdy z członków odmawia nowennę indywidualnie. Wskazane jest, aby parafia też włączyła się w to dzieło duchowego, modlitewnego przygotowania.

Przynajmniej dwa tygodnie przed akcją odbywa się spotkanie kapłana prowadzącego z księdzem proboszczem.

Ekipa to (w zamyśle idealnym): ksiądz, dwóch kleryków, siostra zakonna, pięć osób świeckich.

Cała grupa przyjeżdża na miejsce do godziny 15:00 w sobotę. Jeśli wieczorem jest Msza Święta niedzielna, to ewangelizatorzy w Niej uczestniczą. Prowadzenie Mszy to: szczególne słowo księdza do wiernych, niektóre śpiewy prowadzone przez ekipę (szczególnie z dużym podkreślaniem przygotowania darów i uwielbienia), może być świadectwo kogoś z ekipy, oczywiście psalm responsoryjny, czytania – Eucharystia świąteczna.

I Niedziela

Uczestnictwo całej ekipy we wszystkich Mszach. Należy zapowiedzieć ludziom popołudniową adorację w jednej z miejscowości w intencji ewangelizacji (3 godziny). Ludzie nie muszą być cały ten czas, mogą przyjść, pójść ale niech każdy przyjdzie choć na chwilę.

Każdy dzień na parafii wygląda w następujący sposób:

  • 7:00 adoracja dla ekipy
  • 8:00 jutrznia
  • 9:00 – 12:30 spotkanie z dziećmi z całej wioski (od najmniejszych do klas 2 gimnazjum); wraz z dziećmi, które są, ekipa idzie przez wioskę grając i zwołując pozostałe dzieciaki. W czasie spotkania trzeba przewidzieć zabawy, śpiewy i modlitwę
  • 12:30 obiad u rodzin z danej wioski
  • po obiedzie około 13:30 odpoczynek ekipy do 14:30
  • 14:30 ewangelizacja w wiosce (powinno się zapowiedzieć ludziom wcześniej taką wizytę modlitewną; należy szczególnie uwzględnić chorych i rozmawiać szczerze o Panu Jezusie), ewangelizatorzy dwójkami idą do każdego domu we wsi
  • 17:00 Eucharystia
  • 18:00 Procesja Eucharystyczna z błogosławieństwem domów po Niej ognisko z całą wioską (śpiewy i zabawy, na koniec Apel Jasnogórski), a po ognisku spotkanie z młodzieżą

Jeśli do soboty grupa ewangelizacyjna obeszła już wszystkie wioski, należy tego dnia zorganizować spotkania z różnymi grupami parafialnymi, szczególnie z ministrantami.

II Niedziela

Msze Święte, oddanie parafii pod opiekę Matce Bożej, założenie parafianom cudownych medalików, obiad i wyjazd grupy.

Ten sposób ewangelizacji przynosi duże owoce, opinie mieszkańców ewangelizowanych wsi są bardzo pozytywne, tu i tam widać rozgorliwienie w wierze, nastąpił wzrost ludzi uczęszczających na Msze Święte w niedzielę, ludzie chcą się zaangażować bardziej w życie Kościoła;

Nie nam jednak oceniać działanie Boże, które – wierzymy głęboko – przynosi owoce teraz lub zaowocuje w przyszłości.