Koszalin: Biblioteka dla Zmarłych

Ks. Rafał Jarosiewicz zwraca się z serdeczną prośbą o książki do pierwszej powstającej w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej biblioteki „dla zmarłych”. Jak pisze duszpasterz: „Wspólnota św. Pawła działająca przy parafii Krzyża Świętego w Koszalinie, w której powstaje biblioteka złożyła pierwszych kilkaset egzemplarzy książek. Idea takiej biblioteki powstała 5 lat temu i jest opisana na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej (zob. http://ekai.pl/wydarzenia/ciekawostki/x23397/biblioteka-dla-zmarlych/). W skrócie powiem tylko, że każda osoba wypożyczająca, czy też czytająca książkę z samej intencji, którą zakłada biblioteka włącza swoją modlitwę do modlitwy za zmarłych. Ufam, że ta w Koszalinie pomoże ożywić modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, nie tylko w miesiącu listopadzie.”

Adres do nadsyłania książek:

ks. Rafał Jarosiewicz, ul. Chrobrego 7, 75- 063 Koszalin

Biblio dla zmarłych