Koszalin: Sympozjum nt. katolickiej myśli pedagogicznej

6.05.2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie rozpocznie się sympozjum poświęcone katolickiej myśli pedagogicznej pt. „Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian”.

Program konferencji:

9.30 – 9.40 – powitanie: ks. dr Wojciech Wójtowicz (rektor WSD Koszalin)
9.40 – 10.10 – wykład: ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL) – „Wychowanie chrześcijańskie wśród dróg i bezdroży współczesnej myśli pedagogicznej”
10.10 – 10.30 – wykład: dr Aldona Zakrzewska (UWM) – „Pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej”
10.30 – 10.50 – wykład: dr Danuta Apanel (AP) – „Aktualność polskiej, katolickiej myśli pedagogicznej”
10.50 – 11.00 – dyskusja
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 12.00 – wykład: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW) – „Wychowanie religijne w kontekście wyzwań współczesności”
12.00 – 12.20 – wykład: ks. dr Krzysztof Łuszczek (USz) – „Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym”
12.20 – 12.40 – wykład: ks. dr Radosław Mazur (WSD Koszalin) – „Wskazania wychowawcze we współczesnych dokumentach Kościoła”
12.40 – 12.50 – dyskusja; zamknięcie sympozjum