Koszalin: XII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych

22-23.09.2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie odbędzie się sympozjum „Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej w Polsce”.

 

Program:
Czwartek, 22.09.2016
TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. PAMIĘĆ – DIAGNOZA – WYOBRAŹNIA
9.25 – Powitanie – ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD
– Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
Sesja I
Przewodniczy ks. dr Wojciech Wójtowicz
9.40 – 10.15 – Przypominam, bracia, Ewangelię, […], w której trwacie… „Pamięć i tożsamość” – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego WT UKSW, Laureat Nagrody Ratzingera 2014
10.15 – 10.45 – Postchrześcijańska Bruksela? Doświadczenie i wyzwania – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012
10.45 – 11.15 – Dyskusja
11.15 – 11.40 – Przerwa
Sesja II
Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
11.40-12.15 – Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnoza, postulaty – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emeryt. prof. KUL, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
12.15 – 13.00 – Ideologiczne źródła korodowania tożsamości chrześcijańskiej – red. Grzegorz Górny, publicysta „W Sieci”
13.00-13. 30 – Dyskusja
Piątek, 23.09.2016
W KRĘGU BADAŃ FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNYCH
NAD TOŻSAMOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ
Sesja III
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII
9.30 – 10.05 – Badania teologiczno-literackie… Tożsamość chrześcijańska bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza – o. dr Andrzej Bielat OP, autor książki „Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej”
10.05 – 10.40 – Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej – ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII
10.40 – 11.10 – Dyskusja
11.10 – 11.40 – Przerwa
Sesja IV
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek,
11.40-12.15 – Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych – ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, WSD Koszalin
Dyskusja podsumowująca
14125024_1280901135254595_4202412779335163775_o