VII Piesza Pielgrzymka „Świętych Gór” od „Tronu Maryi” w Szczecinku na Świętą Górę w Polanowie

19.06.2015 od „Tronu Maryi” w Szczecinku wyruszy VII Piesza Pielgrzymka Świętych Gór na Świętą Górę Polanowską. Zakończy się ona 21.06 ok. godziny 17:30.

Wpisowe wynosi 30 zł.

Podróż powrotna we własnym zakresie.

17.06 o godzinie 19:15 spotkanie przedpielgrzymkowe  przy parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinku.

Informacje i kontakt: Br. Józef Kolendo, tel. kom. 532 229 979 e-mail ave3@onet.eu

Szczegóły: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/i.php?m=5&i=1134